Ochrana údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

La natura tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (dopravní společnost, banka apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.


Uvedeno v magazínech